poniedziałek, 29 listopada 2010

na czym polega leczenie

Anoreksja i bulimia psychiczna są chorobami, które muszą być leczone przez specjalistów. To, że pojawiają się najczęściej w okre­sie dorastania nie oznacza, iż znikną, kiedy dziecko stanie się dorosłe.
 Obie należy traktować poważnie, jako głębokie zaburze­nie emocjonalne wywołane współdziałaniem różnorodnych czyn­ników: kulturowych, społecznych, rodzinnych i indywidualnych.

Są chorobami umiejscowionymi w psychice - w związku z tym osoby cho­re na anoreksję i bulimię potrzebują pomocy psychiatrycznej i psycholo­gicznej. Ponieważ rozwój objawów (przede wszystkim anorektycznych, ale też i bulimicznych) powoduje poza zmianami w psychice poważne zaburzenia somatyczne, często konieczna jest również pomoc interni­sty, ginekologa, endokrynologa, gastrologa, neurologa lub innych lekarzy specjalistów. Konsultacja psychiatryczna jest niezbędna do rozpoznaniaczy prezentowane zmiany w funkcjonowaniu dziecka w zakresie stosunku do jedzenia, stosunku do samego siebie i jego relacji społecznych spełniają kryteria diagnostyczne anoreksji lub bulimii psychicznej. War­to w tym miejscu jeszcze raz przypomnieć, że do lekarza psychiatry nie jest potrzebne żadne skierowanie od innego lekarza. Lekarz psychiatra przeprowadza tzw. diagnozę różnicową, czyli w oparciu o szczegółowy wywiad kliniczny ma ocenić stan psychiczny chorego, głębokość i jakość objawów oraz wykluczyć inne schorzenia. Jeżeli ma jakiekolwiek wątpli­wości co do psychicznej natury zaburzenia, powinien skierować chorego na badania specjalistyczne - najczęściej endokrynologiczne lub neuro­logiczne, sprawdzające funkcjonowanie tarczycy i przysadki mózgowej. Oprócz badania chorej osoby, lekarz psychiatra powinien przeprowadzić wywiad kliniczny z rodzicami dla pogłębienia informacji uzyskanych od dziecka oraz w celu zbadania i oceny sytuacji rodzinnej i społecznej. Po­winien również udzielić choremu dziecku i jego rodzicom szczegółowe informacji dotyczącej występującego zaburzenia oraz sposobów leczenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz